Kommentar: Kulturdebatten er stort set fraværende i den nationale TV-valgdækning

I morgen skal valget tages om, hvem der skal lede Danmark de næste fire år. Og hvis man som vælger går op i kultur, kan man ikke finde svaret på, hvad partierne mener i kandidattesten på TV2 eller til partilederdebatterne på TV. Medierne fokuserer ikke på området

Af Andreas Kristiansen

Kultur er ikke noget den almene dansker går specielt meget op i. I en undersøgelse fra december 2018 foretaget af Altinget svarede omkring 2%, at kulturpolitik var det vigtigste politiske område. Men det behøver vel ikke være ensbetydende med, at kultur skal være helt fraværende i valgdækningen på de to store TV-kanaler DR og TV2.

Nuvel. Der er selvfølgelig en stram prioritering i, at skulle sørge for at hele 13 partier får mulighed for at komme til orde indenfor de spørgsmål, der bliver taget op i debatterne. Det skaber en begrænsning for, hvad man kan nå i diverse debatter. Der er ikke noget mærkeligt i, at emner som langt flere har valgt som det vigtigste emne, bliver dækket mere massivt end kultur.

Men det betyder ikke, at det skal være næsten totalt fraværende. 2% mener trods alt, der er det vigtigste politiske emne ifølge Altinget.

Der er ikke noget usædvanligt i, at kultur ikke bliver dækket særlig meget. Det har aldrig været et specielt vigtigt emne for den brede befolkning. Men jeg synes alligevel, emnet glimter i sit fravær, når det eksempelvis slet ikke er et politisk emne i TV2’s kandidattest, eller at kulturen kun bliver bragt på banen ved publikumsspørgsmål til “Valgfolkemødet” og ikke af journalisterne selv til de mere end 20 andre tv-debatter, der ligger tilgængelig på nettet.

Partilederrunder og debatter uden kulturspørgsmål

På dr.dk ligger debatterne:

  • “Den første partilederrunde”
  • “Demokratiets aften”
  • “Duellen” (med Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen)

På TV2 Play ligger debatterne:

  • “De første ord”,
  • “Topmøde i Højlund forsamlingshus”,
  • “Partilederrunde i Højlund forsamlingshus”,
  • diverse emnespecifikke debatter indenfor klima, EU, minimumsnormeringer, uddannelse, sundhed, land og by, udlændinge og integration, grænsekontrol og skattestop.

Fælles for alle debatterne er at kulturområdet ikke rigtig er blevet berørt i ovenstående partilederrunder og debatter.

Efter min mening har der med en ekstra lang valgkamp været en god mulighed for at lægge kulturdebatten ind bare en enkelt gang i et af programmerne. Medierne har en vigtig rolle i at sikre, at befolkningen kan tage en så oplyst beslutning beslutning som muligt i valgboksen, og når der er emner, der slet ikke bliver berørt, mener jeg ikke, det er en tilstrækkelig valgdækning.

Vælgerfolkemødet skiller sig ud

“Vælgerfolkemødet” er den eneste debat, der skiller sig ud. Det er den eneste debat, der næsten udelukkende er styret af spørgsmål fra publikum, og her bliver kulturområdet berørt. Her er der nemlig to spørgsmål om kultur. Spørgsmål om medieforlig og antallet fritidsaktiviteter udenfor byområderne. Det viser, at der er en interesse fra vælgerne for området, men, at den brede dækning forsvinder i vinkling, når medierne styrer debatterne helt selv.

Derudover er kultur helt fraværende i TV2’s kandidattest.

Kandidattest uden spørgsmål om kultur

I TV2’s kandidattest skal man vælge de to politiske områder, der betyder mest. Kultur er ikke et muligt politisk område. På 43 spørgsmål i kandidattesten optræder der ikke et eneste kulturspørgsmål, når jeg som vælger i Østjylland tager testen.

Kandidattestene er selvfølgelig vejledende, men det er alligevel et redskab mange bruger for at få et bredt billede af, hvad partierne mener om politik. Med fravær af politiske emner er kandidattesten ikke en fyldestgørende guide.

Se også: Med lukningen af P6-Beat, P7-Mix og P8-jazz forsvinder pusterummet mellem singlerne

På DR er der retfærdigvis spørgsmålet om, hvorvidt der skal være mere eller mindre public service, så der er et enkelt spørgsmål ud af 30 om kultur. Det er faktisk fint i forhold til, hvor meget det optager befolkning, om end, at spørgsmålet om public service er meget smalt og ikke på nogen måde dækker kulturområdet ind. Men det kan man jo sige, om så meget.

Kandidattesten er unuanceret og kan ikke stå alene, så hvis bare emnet blev dækket mere i TV-debatterne og TV-dækningen, var der for så vidt slet ikke noget problem. Sådan har valgdækningen bare ikke været.

Er kultur i det hele taget vigtigt nok til at skulle dækkes under en valgkamp?

Langt de fleste effekter af en aktiv kulturpolitik med tilbud som musik, idræt, teater, kunst og film på højt og lavt niveau er ikke som sådan målbare. Sammenhængskraft, forhøjet livskvalitet, udvikling af os som menneskelige væsener, foreningskultur og folkesundhed.

Det er et svært politisk emne at dække. Det er ikke så umiddelbart let at forstå effekten af som eksempelvis minimumsnormeringer i dagsinstitutioner.

Dertil kommer, at emner som klima, udlændinge og integrationspolitik, sundhed, uddannelse og økonomi jo selvfølgelig er vigtige emner, der selvfølgelig skal dækkes massivt under en valgkamp. Er de ikke vigtigere emner? er det ikke det som vælgeren skal stemme ud fra, de store emner.

Jeg mener, at det er et valg, man skal tage som vælger, og ikke et valg som medierne skal tage. Når kultur er en del af vores samfund, og trods alt har en minister skal det vel også dækkes, hvis vælgerne i sidste ende skal foretage et veloplyst valg.

Jeg har fulgt valgkampen og TV-debatterne, og det her er min oplevelse. Jeg kan sagtens tage fejl, og der kan være eksempler på en god kulturdebat, som jeg ikke er stødt på. Jeg har fundet dem i den lokale TV-dækning. Jeg har bare ikke fundet dem i den nationale dækning. Men jeg kan sagtens tage fejl.

I morgen er der valgdag, krydset skal sættes. God valgdag. Det her var et lille indspark i debatten. Så blev kulturen da dækket lidt.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *